Tarih
Büyük Menderes Nehri Afyon'un Dinar ilçesi yakınında, deniz seviyesinden bin metre yükseklikteki dağlardan doğuyor.
Önce kuzeybatı, sonra da güney ve güney batı doğrultusunda tam 560 km. yol kat eden Büyük Menderes Nehri Söke'nin
sınırlarından Ege Denizi'ne dökülüyor. Mitoloji de yer alan ırmak tanrısı Meandros'un adını taşıyan bu nehir, yıllarca
taşıdığı alüvyonlarla bir zamanlar Latmos Körfezi olarak bilinen koyu dolduruyor. Alana dolan alüvyonlar sonucunda
oluşan Menderes deltası arkasında kalan Latmos Denizi de Bafa Gölü olarak bugün yaşamına devam ediyor.
Doğal güzellikleri, bitki ve hayvan türleri yanında arkeolojik olarak da büyük önem taşıyan Bafa Gölü bir zamanlar Karia
bölgesinin en zengin kısmına ev sahipliği yapıyordu. Günümüzden yaklaşık iki bin yıl öncesinde Latmos Körfezi'nin
kuzeydoğusu kıyısında kurulan Herakleia antik kentinin adı da "Latmos Herakleia" olarak biliniyordu. Adını, mitolojideki
yarı tanrı Herakles'ten alan bu şehir, dönemin önemli liman kentlerinden biriydi.

Yöre
Antik Milet kentinin ardülkesinde Bafa Gölü kıyısında yükselen Beşparmak , Antik Denemdeki adıyla Latmos, Anadolu 'nun
kutsal dağlarından biriydi. Dağın her yönden görülebilen doruğu, günümüzün Tekerlekdağ 'ı çok eski bir taş, yağmur ve
dolayısıylı bereket kültü yeriydi. Burada Anadolu Hava Tanrısı ile yerel bir dağ tanrısı tapınım görüyordu. Bu tanrıların
yerini daha sonraları Greklerin Hava Tanrısı Zeus ile Ay Tanrıçası Selene 'nin sevgilisi Endymion almıştır. Dağ  Antik
Denemde Karia bölgesinin kuzeybatı köşesini oluşturmaktaydı ve İonia 'nın sınır komşusu oluyordu. Dağın bulunduğu yer
aynı zamanda dağın güney yamacına kurulmuş olan Latmos kentinin ve bu kentin ardından kurulan Latmos Herakleiası
'nın toprakları içinde kalıyordu.

Bizans Dönemi
Latmos Orta Çağ 'da da kutsal bir dağdı ve manastır yaşamının merkeziydi. M. S. 7. Yüzyılda Sinai ve Arabia Felix 'ten
sürülen keşişler buraya sığındılar. Buraya yapılan basit münzevi evleri samanla manastırlara dönüştü. Şimdiye dek 13
manastırın varlığı bilinmektedir.

Hellenistik Dönem
Heraklia tipik bir Hellenistik dönem kenti tablosu sunar. Kent merkezine kurulmuş agoranın etrafını kutsal alanlar ve
kamusal yapılar çevreler. Kentin ana kutsal alanı, yüksek kayalık üzerine kurulmuş Athena Latmia Tapınağı, aynı zamandı
kentin simgesi gibidir. Antik Dönemin en iyi korunmuş ve en güzellerinden biri olan devasa kent suru Pleistarch
zamanında yapılmıştır.

Prehistorik Kaya Resimleri
Latmos 'un bağrından sadece kendi tanrıları ve söylenceleri çıkmamış, dağ sayısız mağrasıyla ve bu gizemli kaya
deryasıyla kendine has bir kültüre de damgasını vurmuştur. Bu olgu en etkileyici biçimde konum ve konu itibarıyla dağ
zirvesiyle bağlantılı Prehistorik Çağ resimlerinde somutlaşır. İlk kaya resmi 1994 yılında bulundu, şu anda ise 170 resmin
varlığı bilinmektedir. Latmos 'un ana kutsal alanı Karadere Mağarası 'nda büyük olasılıkla Latmos tanrıları en yüce tanrı
olan Hava tanrısıyla birlikte tapınım görmüştür. Diğer yerlerdeki kaya resimlerinde ise aile sahneleri asıl konuyu
oluşturmaktadır ve buralarda tanrı şerefine bereket şölenleri düzenlenmiştir. Şimdiye dek eşsiz olma özelliğini taşıyan bu
resimlerin çoğu M.Ö. 6.-5. Binyılda yapılmıştır.
Kapıkırı Köyü, Milas, 48234, Türkiye TEL : 0(252) 543 54 45
Agora Pansiyon © 1987-2019