Doğa ve Tarih
Türkiye'nin batısında yer alan Bafa Gölü Büyük Menderes havzasında yer alıyor. Antik dönemde Karya Bölgesi'nin
kuzeybatı köşesini oluşturan Latmos Dağları, bugün sahip olduğu şekli nedeniyle Beşparmak Dağları olarak
isimlendiriliyor. Günümüzde Beşparmak Dağları'nın kuzey kısmı Aydın, güney kısmı ise Muğla'nın sınırları içerisinde
kalıyor. Bir zamanlar deniz kıyısı olan bu dağın eteklerinde yer alan Bafa Gölü'nün de bir kısmı Muğla, diğer kısmı diğer
yarısı ise Aydın sınırları içerisinde kalıyor.
Büyük Menderes Nehri Afyon'un Dinar ilçesi yakınında, deniz seviyesinden bin metre yükseklikteki dağlardan doğuyor.
Önce kuzeybatı, sonra da güney ve güney batı doğrultusunda tam 560 km. yol kat eden Büyük Menderes Nehri Söke'nin
sınırlarından Ege Denizi'ne dökülüyor. Mitoloji de yer alan ırmak tanrısı Meandros'un adını taşıyan bu nehir, yıllarca
taşıdığı alüvyonlarla bir zamanlar Latmos Körfezi olarak bilinen koyu dolduruyor. Alana dolan alüvyonlar sonucunda
oluşan Menderes deltası arkasında kalan Latmos Denizi de Bafa Gölü olarak bugün yaşamına devam ediyor.
Alanı yaklaşık yedi bin hektar olan gölün en derin yeri 25 metre. Ancak son yıllarda görülen kuraklık nedeniyle gölün
derinliğinin azaldığı bildiriliyor. Bafa'nın boyu yaklaşık olarak 15 km. eni ise 5 km.'dir.
Bafa Gölü Haritası
Heraklia- Latmos Antik Kent Haritası
Kapıkırı Köyü, Milas, 48234, Türkiye TEL : 0(252) 543 54 45
Agora Pansiyon © 1987-2019